Sản phẩm mới

Gà đồi Phú Bình
GIÁ : 175.000 VNĐ
Gà đồi Phú Bình
GIÁ : 175.000 VNĐ
Tràng lợn
GIÁ : 270.000 VNĐ
Tai lợn
GIÁ : 160.000 VNĐ
Sườn thăn không cục
GIÁ : 160.000 VNĐ
Lòng non
GIÁ : 110.000 VNĐ
Gan lợn
GIÁ : 48.000 VNĐ
Bầu dục
GIÁ : 145.000 VNĐ
Tim lợn
GIÁ : 270.000 VNĐ
mỡ lợn
GIÁ : 55.000 VNĐ

Sản phẩm nổi bật

Cải ngồng
GIÁ : 27.000 VNĐ
Tôm lớp U55 - 65
GIÁ : 223.000 VNĐ
Tỏi gà (Ngắn)
GIÁ : 115.000 VNĐ
Thịt bắp bò
GIÁ : 287.000 VNĐ
Ba chỉ quế
GIÁ : 152.000 VNĐ
Chat với Shop