CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

(Áp dụng với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân )
Thời gian và địa điểm giao hàng
Thời gian và địa điểm giao hàng theo thông tin khách hàng cung cấp
Chi phí giao hàng
TH1. Khách hàng mua hàng >= 24 ngày/ tháng
Tổng công nợ cuối tháng >= 3.000.000 VNĐ miễn phí phí giao hàng trong tháng
Tổng công nợ cuối tháng < 3.000.000 VNĐ tính phí giao hàng 300.000 VNĐ/ tháng
( Áp dụng cho tất cả địa điểm trong thành phố Hà Nội)
TH2. Khách hàng mua hàng < 24 ngày/ tháng
Đơn hàng >= 300.000 VNĐ miễn phí phí giao hàng
Đơn hàng < 300.000 VNĐ tính phí giao hàng 20.000 VNĐ/ đơn hàng
( Áp dụng cho tất cả địa điểm trong thành phố Hà Nội)
Lưu ý: Từ 26-28 hàng tháng, nhân viên Nguyên Phong sẽ tổng hợp công nợ, thông báo để khách hàng có kế hoạch mua hàng phù hợp và có tính kinh tế cao nhất.

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách thanh toán

Chính sách đổi trả