Cá diêu hồng sốt cà chua

/ set

Nguyên liệu
(Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Cá diêu hồng: 0.9-1 kg
Cà chua: 4 quả
………………….

Mã: 37 Danh mục: