Canh ngao nấu chua

/ set

Nguyên liệu
(Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Ngao: 1 kg
Dứa xanh: 1 quả
………………

Mã: 0004 Danh mục: