Ba chỉ áp chảo

/ set

Nguyên liệu

(Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Thị ba chỉ: 500gr
Tỏi: 3 tép
…….

Mã: 3 Danh mục: