Ba chỉ rang cháy cạnh

/ set

Nguyên liệu

(Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Ba chỉ: 400gr
Tỏi: 3 tép
……….

 

Mã: 4 Danh mục: