Bánh gạo one one (Bé)

20.000  / Túi

Dùng để ăn trực tiếp mà không cần chế biến lại.
Dùng ngay sau khi mở bao bì.

Mã: 18024 Danh mục: