Bò bittet

/ set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Thăn bò : 500gr
Pate: 100gr
……….

Mã: 12 Danh mục: