Bò kho gừng

/ set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Bò: 500gr ( rẻ sườn, diềm thăn, nạm… phần có chút mỡ)
Xả: 4 củ
………………..

Mã: 19 Danh mục: