Bò lúc lắc - Thực Phẩm Nguyên Phong

Bò lúc lắc

126.000  / set

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Thăn bò: 250gr
Hành tây: 1 củ
………

Mã: 00013 Danh mục: