Bò nhúng giấm - Thực Phẩm Nguyên Phong

Bò nhúng giấm

/ set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Thịt bò: 1 kg ( thăn hoặc vai)
Giấm gạo: 1 lít
………………….

Mã: 00018 Danh mục: