Bò sốt vang - Thực Phẩm Nguyên Phong

Bò sốt vang

127.000  / set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Bò: 500gr ( rẻ sườn, diềm thăn)
Gói gia vị sốt vang: 1 gói
………………….

Mã: 00015 Danh mục: