Bò xào cần tỏi - Thực Phẩm Nguyên Phong

Bò xào cần tỏi

/ set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Thịt bò: 250gr ( thăn hoặc vai)
Hành khô: 1 củ
………………

Mã: 00017 Danh mục: