Bò xào dứa - Thực Phẩm Nguyên Phong

Bò xào dứa

/ set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Thịt bò: 300gr ( thăn hoặc vai)
Dứa: 1/2 quả
………………

Mã: 00021 Danh mục: