Bột đao Trường Phát

/ Kg

Cho bột đao để tạo độ sánh, cho các món xào, món súp.
Tạo độ dai, trong suốt cho bánh bột lọc, chè.