Cá thu rim tỏi ớt

/ set

Nguyên liệu
( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Cá thu: 400gr
Tỏi: 1 củ
………………

Mã: 35 Danh mục: