Cá trắm kho ( kiểu Huế)

/ set

Nguyên liệu
( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Cá trắm khúc: 600gr
Mỡ lợn: 100gr
……………..

Mã: 36 Danh mục: