Cá trắm kho tộ ( miền Bắc)

/ set

Nguyên liệu
Riềng, hành hoa, sả, hành lá…
Cá trắm khúc: 600gr
Thị ba chỉ: 200gr
…………..

Mã: 33 Danh mục: