Cá trắm kho ( miền Nam)

/ set

Nguyên liệu
Nước cốt dừa
Cá trắm khúc: 600gr
Thị ba chỉ: 200gr
…………………

Mã: 34 Danh mục: