Canh cá nấu chua ( kiểu miền Bắc)

/ set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Cá diêu hồng: 800gr
Cà chua: 4 quả
…………..

Mã: 30 Danh mục: