Canh cá nấu chua ( kiểu miền Nam)

/ set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Cá diêu hồng, cá lóc: 800gr
Cà chua: 2 quả
………………

Mã: 31 Danh mục: