Canh cua mồng tơi

/ set

Nguyên liệu
( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Cua : 300gr
Mồng tơi: 300gr
…………..

Mã: 45 Danh mục: