Canh cua rau đay - Thực Phẩm Nguyên Phong

Canh cua rau đay

54.000  / set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Cua : 300gr
Rau đay: 300gr
…………

Mã: 00050 Danh mục: