Canh cua rau đay

/ set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Cua : 300gr
Rau đay: 300gr
…………

Mã: 50 Danh mục: