Canh đậu nấm thịt - Thực Phẩm Nguyên Phong

Canh đậu nấm thịt

48.000  / set

Nguyên liệu
( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Đậu non: 1 hộp
Cà chua 2 quả
……………..

Mã: 00062 Danh mục: