Cánh gà chiên giòn

/ set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Cánh gà công nghiệp: 500 gr
Bột chiên gà giòn: 1 túi
………………

Mã: 24 Danh mục: