Cánh gà om coca

/ set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Cánh gà công nghiệp: 500gr
Coca: 300ml
………………..

Mã: 23 Danh mục: