Cánh gà om coca - Thực Phẩm Nguyên Phong

Cánh gà om coca

65.000  / set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Cánh gà công nghiệp: 500gr
Coca: 300ml
………………..

Mã: 00023 Danh mục: