Canh ngao mồng tơi

/ set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Ngao: 0.7 kg
Mồng tơi: 300gr
……………

Mã: 57 Danh mục: