Canh vịt nấu khoai sọ

/ set

Nguyên liệu
(Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Vịt: 1/2 con ( 1-1,2 kg)
Khoai sọ: 500gr
……………….

Mã: 61 Danh mục: