Chân giò hầm

/ set

Nguyên liệu

(Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Thịt chân giò : 500gr
Gừng : 10gr
………

Mã: 7 Danh mục: