Chân giò kho cay

/ set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Thịt chân giò: 500gr
Móng giò: 1 cái
………….

Mã: 11 Danh mục: