Gà càri

/ set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Gà ta: 1/2 con
Khoai tây: 2 củ
…………………

Mã: 22 Danh mục: