Gà CN (Bỏ đầu, chân)

/ Kg

Gà có thể chế biến thành nhiều món ăn như gà kho gừng, gà rang muối, gà rang gừng, bún gà…