Gà kho dứa ( Nam bộ)

/ set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Gà: 600-700gr(1/2 con ga ta)
Dứa: 1/2 quả
……………..

Mã: 25 Danh mục: