Gà rang gừng

/ set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
gà ta: 1/2 con (600-700gr)
Gừng: 50gr
………….

Mã: 26 Danh mục: