Gà rang sả ớt

/ set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Vịt; 1/2 con ( 1 kg)
Sấu: 5 quả
……………..

Mã: 29 Danh mục: