Gà sốt cam

/ set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Ức gà: 500gr
Lòng trắng trứng gà: 2 quả
………………….

Mã: 28 Danh mục: