Nem chiên xù

/ Cái

Khi chuẩn bị rán, bỏ màng bọc thực phẩm, lăn qua bột chiên xù và chiên ngập dầu.

Mã: 19016 Danh mục: