NLS Gif hương Hoa Ly – 4L

93.000  / Can

Quét nhà trước khi lau với Gift hương hoa ly
Hòa 1 nắp nước lau sàn Gift hương hoa ly vào ½ xô nước (loại 5 lít).

Mã: 26016 Danh mục: ,