NRC Greenlife 500ml

/ Kg

Đổ sản phẩm trực tiếp lên miếng rửa chén đã thấm nước.
Bóp nhẹ để tạo bọt rồi rửa chén.
Rửa sạch lại với nước.