Xem giỏ hàng “Giấy VS Watersilk” đã được thêm vào giỏ hàng.

NRC Greenlifet 4L

/ Kg

Đổ sản phẩm trực tiếp lên miếng rửa chén đã thấm nước.
Bóp nhẹ để tạo bọt rồi rửa chén.
Rửa sạch lại với nước.