NRC Mỹ Hảo 2L - Thực Phẩm Nguyên Phong

NRC Mỹ Hảo 2L

39.000  / Can

Loại bỏ thức ăn thừa trên chén dĩa và vật dụng nấu ăn.
Pha loãng nước rửa chén với nước.
……………

Mã: 26001 Danh mục: