NRC Mỹ Hảo 5L

91.000  / Can

Loại bỏ thức ăn thừa trên chén dĩa và vật dụng nấu ăn.
Pha loãng nước rửa chén với nước.
……………..

Mã: 26002 Danh mục: