NRC Sunlight H.Chanh 756ml

/ Chai

Quét sạch sàn nhà bằng chổi mềm để loại bỏ rác thô, bụi bẩn.
Hòa 1 nắp đầy Sunlight vào ½ xô nước.

Mã: 26003 Danh mục: