Nước tương Chinsu - Thực Phẩm Nguyên Phong

Nước tương Chinsu

16.100  / Chai

Dùng nước tương Chin-su để tẩm ướp, nếm và chấm trực tiếp với món ăn