Nước tương Chinsu

16.700  / Chai

Dùng nước tương Chin-su để tẩm ướp, nếm và chấm trực tiếp với món ăn