Rau diếp cá

/ Kg

Rau diếp cá thường được sử dụng để ăn sống, các món trộn.