Thịt lợn sốt dứa chua ngọt

/ set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Nạc thăn: 300gr
Dứa: 1/2 quả
………

Mã: 8 Danh mục: