Tôm rang ba chỉ

/ set

Nguyên liệu
( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Tôm tươi : 200gr
Thịt ba chỉ: 300gr
………………

Mã: 41 Danh mục: