Tôm rang dừa

/ set

Nguyên liệu
( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Tôm lớp nhỏ : 300gr
Cùi dừa bánh tẻ: 150gr
……………..

Mã: 42 Danh mục: