Trứng rán ngải cứu

/ set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Trứng gà: 2 quả
Ngải cứu: 100gr
…………………

Mã: 51 Danh mục: