Trứng rán ngải cứu - Thực Phẩm Nguyên Phong

Trứng rán ngải cứu

11.000  / set

Nguyên liệu

( Định lượng cho 2 người lớn + 2 trẻ nhỏ)
Trứng gà: 2 quả
Ngải cứu: 100gr
…………………

Mã: 00051 Danh mục: