Thông báo nghỉ tết dương lịch 2018

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NGUYÊN PHONG                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Số: 08/TB/NP                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                    Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017
                                                                          THÔNG BÁO
                                                                         (Về Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2018)

        Kính gửi: – Quý khách hàng
                         – Toàn thể CBNV Công ty
        Theo quy định của Bộ luật lao động và nội quy Công ty TNHH Thực Phẩm Nguyên Phong. Ban Giám đốc Công ty TNHH Thực Phẩm Nguyên Phong thông
báo lịch nghỉ Tết Dương lịch cụ thể như sau:
1. Tổng số ngày nghỉ: 1 ngày
2. Thời gian: Thứ 2 ngày 1/1/2018
3. Thời gian làm việc lại bình thường: Thứ 3 ngày 2/1/2018
         Do vậy, Ban Giám đốc xin thông báo tới toàn thể CBNV trong Công ty và Quý khách hàng biết để chủ động trong việc giao dịch.
         Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, hợp tác, hỗ trợ của Quý khách.
         Chúc Quý khách hàng cùng toàn thể CBNV một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và an toàn.
Trân trọng!

         Nơi nhận:                                                                                                        CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NGUYÊN PHONG
         – Như trên                                                                                                                             Giám Đốc Điều Hành
         – Lưu: HCTH                                                                                                                                   (Đã ký)
                                                                                                                                                        ĐỖ THỊ THANH TÚ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *